تیغه ۸۰دوپل (TAX80)

ارتفاع مفید تیغه:۷/۸cm
وزن هر متر مربع : ۴kg الی ۷/۵kg
حداکثر عرض قابل نصب : ۶متر
حداکثر ارتفاع قابل نصب : ۶/۵ متر

تیغه میکس ۸۰ قوس دو پل غضروف ۲ سانت

تیغه انتهایی

ارتفاع مفید تیغه:۸cm
وزن هر متر طول :۰/۴kg
قابل استفاده با انواع تیغه

تیغه ابتدایی

ارتفاع مفید تیغه:۷cm
قابل استفاده با انواع تیغه ها ۸۰ و ۱۰۰
این تیغه جهت بهتر رول شدن کرکره
بهبود کیفیت در نصب کرکره استفاده میشود

تیغه ۸۰ چهار پل (TAX80)

ارتفاع مفید تیغه:۷/۸cm
وزن هر متر مربع : ۴kg الی ۷/۵kg
حداکثر عرض قابل نصب : ۶متر
حداکثر ارتفاع قابل نصب : ۶/۵متر

تیغه ۱۰۰دوپل(TAX100)

ارتفاع مفید تیغه:۹/۸cm
وزن هر متر مربع : ۵kg الی ۱۰kg
حداکثر عرض قابل نصب : ۱۲متر
حداکثر ارتفاع قابل نصب : ۱۰ متر

تیغه۶۰ (TAX60)

ارتفاع مفید تیغه:۵/۷cm
وزن هر متر مربع : ۴ الی ۶kg
حداکثر عرض قابل نصب : ۴متر
حداکثر ارتفاع قابل نصب: ۴/۵ متر

تیغه۸۰ تخت(TAX80 FLAT)

ارتفاع مفید تیغه:۷/۹cm
وزن هر متر مربع:۴/۵kg الی ۷/۵kg
حداکثر عرض قابل نصب :۶/۵ متر
حداکثر ارتفاع قابل نصب :۷ متر

تیغه لوکس ۹۰ (TAXLUXURY90)

ارتفاع مفید تیغه:۹cm
وزن هر متر مربع : ۶kg الی ۷/۵kg
حداکثر عرض قابل نصب : ۷متر
حداکثر ارتفاع قابل نصب : ۶/۵ متر

تیغه لوکس ۷۰ (TAXLUXURY70)

ارتفاع مفید تیغه:۷cm
وزن هر متر مربع : ۵/۵kg الی ۷kg
حداکثر عرض قابل نصب :۶متر
حداکثر ارتفاع قابل نصب : ۵/۵ متر

تیغه لوکس ۱۱۰ (TAXLUXURY110)

ارتفاع مفید تیغه:۱۱cm
وزن هر متر مربع : ۶kg الی۷/۵kg
حداکثر عرض قابل نصب : ۸متر
حداکثر ارتفاع قابل نصب : ۷ متر

تیغه غضروف ۳ سانتی متر (TAX30)

ارتفاع مفید تیغه:۲/۹cm
وزن هر متر مربع : ۱۰kg
حداکثر عرض قابل نصب :۵ متر
حداکثر ارتفاع قابل نصب :۵/۵متر
قابل ترکیب کردن با انواع تیغه ۸۰ و۱۰۰ تحت عنوان میکس ۳سانتی

تیغه غضروف ۲ سانتی متر (TAX20)

ارتفاع مفید تیغه:۲cm
وزن هر متر مربع : ۱۱kg
حداکثر عرض قابل نصب :۵ متر
حداکثر ارتفاع قابل نصب :۵/۵متر
قابل ترکیب کردن با انواع تیغه ۸۰ و۱۰۰ تحت عنوان میکس ۲سانتی

تیغه ۸۰ پانچ رول داخل (TAX80PUNCH)

ارتفاع مفید تیغه:۷/۸cm
وزن هر متر مربع :۶k
حداکثر عرض قابل نصب : ۶متر
حداکثر ارتفاع قابل نصب : ۶/۵ متر جهت گردش رول: رول به داخل

ریل ۱۰۰ قوطی۱سانتی(RAIL100)

طول بال:۹cm
عرض دهانه : ۴cm
وزن متر طول:۱kg
عمق مفید: ۸cm
مناسب تیغه های ۸۰ و ۱۰۰ قابل استفاده جهت دهانه های بزرگ وصنعتی

ریل ۱۰۰ قوطی ۲سانتی(RAIL100)

طول بال: ۸cm
عرض دهانه : ۴cm
وزن متر طول:۱/۲kg
عمق مفید: ۶cm
مناسب تیغه های ۸۰ و ۱۰۰ قابل استفاده جهت دهانه های بزرگ وصنعتی

ریل ۸۰ بی قوطی (RAIL80)

طول بال:۵/۵
عرض دهانه : ۳/۵
وزن متر طول:۰/۷kg
عمق مفید: ۵/۵cm
مناسب تیغه های ۸۰ قابل استفاده جهت دهانه های با عرض تا ۵ متر

ریل ۸۰ بی قوطی ساپورت دار (RAIL80)

طول بال:۵/۵
عرض دهانه : ۳/۵
وزن متر طول:۰/۷kg
عمق مفید: ۵/۵cm
مناسب تیغه های ۸۰ قابل استفاده جهت دهانه های با عرض تا ۵ متر و اماکن بادگیر

ریل با قوطی ۶۰

ارتفاع مفید تیغه:۷cm
قابل استفاده با انواع تیغه ها ۸۰ و ۱۰۰
این تیغه جهت بهتر رول شدن کرکره
بهبود کیفیت در نصب کرکره استفاده میشود.

ریل ۸۰قوطی۱سانتی(RAIL80)

طول بال:۶/۸cm
عرض دهانه : ۳/۵
وزن مترطول:۰/۹kg
عمق مفید: ۵/۵cm
مناسب تیغه های ۸۰ قابل استفاده جهت دهانه های با عرض تا ۶ متر